Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 29.04.2013 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Соціально-економічне становище м.Луганська за січень–березень 2013 року

   / 18:51 29.04.13  

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Промисловість

За січень–лютий 2013р. підприємствами м.Луганська реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2825,5 млн.грн. У структурі реалізації найбільша питома вага (55,2%) припадала на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Продукція переробної промисловості складала 43,9% обсягів всієї реалізованої продукції, з якої найбільша частка припадала на продукцію підприємств машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (21,3%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,0%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання (5,8%).
На долю підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів приходилось 0,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції міста.
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції області частка м.Луганська складає 24,2%. За розміром цього показника м.Луганськ серед інших регіонів нашої області займає 2 місце після м.Алчевська.

Будівельна діяльність

У 2012р. прийнято в експлуатацію 72,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 36,7% більше, ніж у 2011р.
За рахунок коштів державного бюджету прийняття в експлуатацію житла не відбувалося.
У 2012р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд потужностей, зокрема: з виробництва виробів з паперу та картону на 20,0 тис.т та 39000,0 тис.м2, ремонтні майстерні (без пунктів технічного обслуговування) на 500,0 умов. ремонтів, 2 станції технічного обслуговування автомобілів, споруди підприємств електро- та теплоенергетики на 4200 тис.кВт та споруди підприємств електро- та теплоенергетики на 4756 кВт, торгові центри, універмаги, магазини на 5863 м2 торгової площі, кафе, ресторани на 100 посадочних місць.

Транспорт

Підприємствами автомобільного транспорту м.Луганська за січень–березень 2013р. доставлено замовникам 0,2 млн.т вантажів, що на 26,5% більше, ніж за січень–березень 2012р. Вантажооборот становив 103,2 млн.ткм і у порівнянні з січнем–березнем 2012р. зменшився на 0,7%. Питома вага м.Луганська в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 3,1%, у вантажообороті – 10,6%.
За січень–березень 2013р. послугами пасажирського транспорту скористалися 9,1 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 124,0 млн.пас.км. Порівняно з січнем–березнем 2012р. обсяг відправлених пасажирів зменшився на 22,2%, пасажирооборот – на 4,7%.
Обсяг відправлених пасажирів автомобільним транспортом (з ураху-ванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2013р. склав 5,9 млн., пасажирооборот – 104,4 млн.пас.км. Проти січня–березня 2012р. обсяг відправлених пасажирів збільшився на 18,7%, пасажирооборот – на 17,4%.
За січень–березень 2012р. фізичними особами-підприємцями перевезено 0,1 млн. пасажирів (0,3% від загального обсягу відправлених пасажирів автомобільним транспортом області), виконано пасажирооборот в обсязі 3,1 млн.пас.км (0,8%). Питома вага м.Луганська в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області, склала 1,0%, у пасажиро-обороті – 3,0%. Обсяг перевезених пасажирів порівняно з січнем–березнем 2012р. зменшився на 39,9%, пасажирооборот – на 39,0%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за 2012р. становив 650,8 млн.дол. США і збільшився порівняно з попереднім роком на 25,0%, імпорту – 401,9 млн.дол. і збільшився на 34,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 248,9 млн.дол. (у 2011р. – 222,1 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м.Луганська здійснювали з партнерами із 86 країн світу.
До країн СНД було експортовано 79,0% усіх товарів, до країн ЄС – 12,5% (у 2011р. – відповідно 73,9% та 16,3%).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 66,9%, Білорусі – 6,3%, Великої Британії – 3,5%, Казахстану – 2,5%, Німеччини – 2,1%, США та Туреччина – по 1,7%.
У 2012р. експортні поставки серед торгових партнерів країн СНД значно збільшилися до Білорусі, Російської Федерації та Казахстану, а зменшилися – до Узбекистану, Туркменістану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії та Киргизстану. Серед країн ЄС збільшились експортні поставки до Великої Британії, Іспанії, Нідерландів, Литви, Чехії, Латвії, Болгарії, а серед інших країн – до Лівану, Південної Африки, Екваторіальної Гвінеї, Тунісу, Алжиру, Боснії і Герцеговини, Марокко, Єгипту, Індії та Туреччини.
З країн СНД імпортовано 59,0% усіх товарів, з країн ЄС — 16,8% (у 2011р. – 61,3% та 18,5% відповідно).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 54,9%, Китаю – 15,9%, Німеччини – 4,6%, США – 2,5%, Азербайджану – 2,3%, Франції – 2,2%, Туреччини – 1,9%, Польщі – 1,7% , Литви та Італії – по 1,4%.
Імпортні поставки порівняно з  попереднім роком зросли з Ізраїлю, Азербайджану, Мексики, США, Туреччини, Австрії, Грузії, Естонії, Індонезії, Швеції, Румунії, Єгипту, Вірменії, Чехії, Китаю, Білорусі, Таїланду, Польщі; Тайваню, Провінції Китаю; Нідерландів, Японії, Латвії, Німеччини, а зменши-лися – з Молдови, Люксембурґу, Греції, Данії, Узбекистану, Бразілії, Південної Африки, Іспанії, Гонконґу, Індії, Швейцарії, Канади, Кореї, Угорщини, Портуґалії, Великої Британії, Литви.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Луганська складають залізничні локомотиви, електричні машини, реактори ядерні, котли, машини, вироби з чорних металів; одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні; алюміній і вироби з нього, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, трикотажні полотна, пластмаси, полімерні матеріали, чорні метали.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 2012р. становив 86,2 млн.дол. США і збільшився порівняно з  2011р. у 1,6 раза, імпорту – 24,0 млн.дол. і збільшився на 11,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 62,2 млн.дол. (у 2011р. – 32,1 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції послугами здійснювалися з партнерами із 119 країн світу.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили послуги транспорту та зв’язку (69,1%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (17,4%), послуги у сфері освіти (12,3%), а імпорту – послуги транспорту та зв’язку (51,8%), послуги готелів та ресторанів (15,5%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (13,7%), послуги в обробній промисловості (13,0%) та послуги, пов’язані з державним управлінням (4,9%).
Обсяг послуг, наданих країнам СНД, становив 48,4 млн.дол. (56,1% від загального обсягу експорту послуг). Порівняно з 2011р. він збільшився у 2,0 раза за рахунок збільшення обсягів експорту послуг до Російської Федерації.
Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 37,8 млн.дол. (43,9% від загального обсягу експорту послуг). Порівняно з 2011р. він збільшився на 26,3% за рахунок послуг до США, Польщі, Китаю та Грузії.
Послуги з країн СНД становили 13,8 млн.дол. (57,4% від загального обсягу імпорту послуг). Порівняно з 2011р. вони збільшились у 2,0 раза, у тому числі з Російської Федерації – у 2,1 раза.
Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 10,2 млн.дол. (42,6% від загального обсягу імпорту послуг). Порівняно з 2011р. він зменшився на 30,8%, у тому числі з США, Туреччини, Кіпру, Болгарії та Німеччини.
Іноземними інвесторами із 31 країни світу на 31 грудня 2012р. вкладено в економіку міста 149,8 млн.дол. США прямих інвестицій.
Основними країнами-інвесторами є Російська Федерація (39,5% загаль-ного обсягу прямих інвестицій), Велика Британія (20,4%), Кіпр (19,9%), Угорщина (9,5%) та Вірґнські острови, Британські (3,2%), США (2,0%).
Більша частина (46,5%) внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджена в машинобудуванні (виробництві машин, електричного, електронного, оптичного устатковання та транспортних засобів) та підпри-ємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (28,7%). Значні обсяги інвестицій вкладено нерезидентами в діяльність транспорту та зв’язку (8,2%), у добувну промисловість (5,7%), у торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (3,6%).

Доходи населення

У 2012р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій м.Луганська (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 2850 грн., що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1134 грн.). Розмір середньої заробітної плати був нижчим (на 7,8%), ніж в середньому по економіці області.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м.Луганську впродовж січня–лютого 2013р. зменшилася на 2,2% (на 0,3 млн.грн.) і на 1 березня становила 12,7 млн.грн., або 17,2% від загальної суми заборгованості по області.
Борг економічно активних підприємств у січні–лютому 2013р. збіль-шився на 28,4% (на 1,5 млн.грн.) і на початок березня становив 6,7 млн.грн., або 52,4% загальної суми заборгованості по місту.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2013р. становила 2,1 тис. осіб, або 1,4% від загальної кількості штатних працівників.
У січні–лютому 2013р. по Луганській міськраді субсидії для відшко-дування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 1,5 тис. сімей (109,0% із числа тих, які звернулися) на загальну суму 320,1 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому 2013р. становив 173,6 грн.
Крім того, у січні–лютому 2013р. 2 сім’ям (100,0% з числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 3,0 тис.грн.
У січні–лютому 2013р. населенням Луганської міськради сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 120,3 млн.грн. (86,4% нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг протягом лютого 2013р. збільшилася на 2,3% і на кінець лютого вона становила 368,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 5,3 місяця.
У лютому 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за газопостачання 41,2% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідве-дення – 35,3%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,8%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 34,1%, вивезення побутових відходів – 16,1%.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець березня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 1,8 тис. осіб, що на 2,4% (на 43 особи) більше, ніж на кінець лютого 2013р.
Кількість зареєстрованих безробітних по м.Луганську складає 8,5% від загальної кількості безробітних по області.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 квітня 2013р. становив 1,5% населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) по м.Луганську, заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у березні п.р. становила 1,0 тис. і порівняно з лютим зменшилася на 0,3 тис. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2013р. становило 2 особи.
У січні–березні 2013р. за сприяння державної служби зайнятості було працевлаштовано 145 осіб, що на 83,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Демографічна ситуація

На 1 березня 2013р. у Луганській міськраді, за оцінкою, проживало 465,0 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2013р. кількість населення міськради зменшилася на 103 особи. У загальному скороченні населення природне скоро-чення становило 342 особи.
Порівняно з січнем–лютим 2012р. обсяг природного скорочення зменшився на 13,4%.
У січні–лютому 2013р. порівняно з січнем–лютим 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 8,9 до 8,2 народжених та рівень смертності – з 14,1 до 12,8 померлих.
У січні–лютому 2013р. зафіксовано міграційний приріст населення (239 осіб), у відповідному періоді 2012р. від’ємне сальдо міграції склало 358 осіб. Порівняно з січнем–лютим 2012р. збільшилось як число прибулих по міськраді (з 447 до 1092 осіб), так і кількість вибулих (з 805 до 853 осіб).
З інших регіонів України до Луганської міськради прибуло 66 осіб, з інших країн – 722 особи. До інших регіонів України вибуло 270 осіб, до інших країн – 26 осіб.

Заступник начальника
Головного управління
Ю. В. Пастухова
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]