Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 26.01.2014 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Соціально-економічне становище м.Луганська за 2013 рік

   / 05:45 26.01.14  

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Промисловість

За січень–листопад 2013р. підприємствами м.Луганська реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 15887,7 млн.грн. У структурі реалізації найбільша питома вага (51,4%) припадала на продукцію підприємств переробної промисловості, з якої найбільшу частку склала продукція підприємств машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (25,8%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,2%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (6,8%).
На долю підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приходилося 47,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції міста, підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів та підприємств, які займаються забором, очищенням та постачанням води – по 0,7%.
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції області частка підприємств м.Луганська складає 25,6%. За розміром цього показника м.Луганськ серед інших регіонів області займає 2 місце після м.Алчевська.

Будівельна діяльність

У січні–вересні 2013р. прийнято в експлуатацію 35,2 тис.м2 загальної площі житла, що на 15,5% менше, ніж за січень–вересень 2012р.
За рахунок коштів державного бюджету у січні–вересні 2013р. прийняття в експлуатацію житла не відбувалося.
У січні–вересні 2013р. прийнято в експлуатацію потужності з виробництва хлібобулочних виробів на 370 т, криті ринки, павільйони на
130 м2 торгової площі, торгові центри, універмаги на 4502 м2 торгової площі, їдальні, кафе, закусочні на 50 посадочних місць, автомобільні заправні станції на 273 тис. обслуговуваних автомобілів, автостоянки для легкових автомобілів
на 10 автомобіле-місць, споруди підприємств електро- та теплоенергетики потужністю на 3195 кВт.

Транспорт

Підприємствами автомобільного транспорту м.Луганська за 2013р. доставлено замовникам 1,1 млн.т вантажів, що у 1,6 раза більше, ніж за 2012р. Вантажооборот становив 470,1 млн.ткм і у порівнянні з 2012р. зменшився
на 3,6%. Питома вага м.Луганська в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 3,2%, у вантажообороті – 10,0%.
За 2013р. послугами пасажирського транспорту скористалися 38,9 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 594,3 млн.пас.км. Порівняно з 2012р. обсяг відправлених пасажирів зменшився на 21,7%, пасажирооборот – на 0,1%.
Обсяг відправлених пасажирів автомобільним транспортом
(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2013р. склав 25,5 млн. пасажирів, пасажирооборот – 512,4 млн.пас.км. Проти 2012р. обсяг відправлених пасажирів збільшився на 21,5%, пасажирооборот – на 22,2%.
За 2013р. фізичними особами-підприємцями перевезено 0,5 млн. пасажирів (0,4% від загального обсягу відправлених пасажирів автомобільним транспортом області), виконано пасажирооборот в обсязі 13,2 млн.пас.км (0,7%). Питома вага м.Луганська в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області, склала 1,3%, у пасажирообороті – 3,3%. Обсяг перевезених пасажирів порівняно з 2012р. зменшився на 23,0%, а пасажирооборот – на 27,7%.

Фінанси

Фінансовий результат великих та середніх підприємств м.Луганська до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2013р. склав 310,9 млн.грн. прибутку проти 144,8 млн.грн. за аналогічний період 2012р.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 69,0%, отримано 1056,7 млн.грн. прибутку, що на 19,6% більше, ніж за січень–вересень 2012р.
Протягом січня–вересня 2013р. збитково працювало 31,0% підприємств, що на 5,0 відсоткового пункту менше, ніж у січні–вересні 2012р. Цими підприємствами отримано 745,8 млн.грн. збитків, що на 1,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалась у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (50,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), будівництві (50,0%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за січень–листопад 2013р. становив
762,4 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 28,4%, імпорту – 429,0 млн.дол. і збільшився на 19,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 333,4 млн.дол.
(у січні–листопаді 2012р. – 236,2 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м.Луганська здійснювали з партнерами із 95 країн світу.
До країн СНД було експортовано 83,1% усіх товарів, до країн ЄС – 8,2% (у січні–листопаді 2012р. – 79,2% та 12,2% відповідно).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 75,7%, Білорусі – 3,9%, США – 2,3%, Великої Британії – 1,8%, Словаччини та Казахстану – по 1,7%, Туреччини – 1,5%, та Китаю – 1,3%.
У січні–листопаді 2013р. експортні поставки серед торгових партнерів країн СНД значно збільшилися до Узбекистану, Туркменістану, Російської Федерації, а зменшилися – до Таджикистану, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Республіки, Білорусі та Казахстану. Серед країн ЄС збільшились експортні поставки до Хорватії, Італії, Словаччини, Нідерландів, Бельґії, Чехії, Румунії, Іспанії, а серед інших країн – до Гонконґу, Китаю, Індії, Канади, США, Кореї, Республіки та Туреччини.
З країн СНД імпортовано 57,7% усіх товарів, з країн ЄС — 17,7% (у січні–листопаді 2012р. – 59,3% та 16,3% відповідно).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 52,5%, Китаю – 12,5%, США – 6,8%, Італії – 6,0%, Білорусі та Німеччини –
по 2,5%, Азербайджану – 2,3%, Чехії – 2,0%, Литви – 1,7%, Кореї, Республіки –1,6%, Туреччини та Франції – по 1,4%, Польщі – 1,1%.
Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Норвеґії, В’єтнаму, Грузії, Бельґії, Італії, Білорусі, США, Кореї, Республіки, Японії, Чехії, Словаччини, Литви, Індонезії, Азербайджану, Індії, Швеції, Російської Федерації, а зменшилися – з Ізраїлю, Єгипту, Нідерландів, Латвії, Іспанії, Вірменії, Таїланду, Казахстану, Тайваню, Провінції Китаю, Румунії, Канади, Швейцарії, Німеччини.
Іноземними інвесторами із 35 країн світу на 1 жовтня 2013р. вкладено в економіку м.Луганська 155,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Основними країнами-інвесторами є Російська Федерація (38,0% загального обсягу прямих інвестицій), Велика Британія (20,9%), Кіпр (20,0%), Угорщина (9,3%) та Панама (3,1%).
Більша частина (37,3%) внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджена у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів. Значні обсяги інвестицій вкладено нерезидентами в діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (14,6%), транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність (9,3%), операції з нерухомим майном (8,0%), металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання (7,9%), професійну, наукову та технічну діяльність (6,0%), добувну промисловість і розроблення кар’єрів (5,4%).

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2013р. становив 8168,0 млн.грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 6,9%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2013р. становив 5750,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 4,6% більше, ніж за січень–вересень 2012р.
Товарооборот ресторанного господарства за січень–вересень 2013р. становив 103,2 млн.грн., що до відповідного періоду минулого року становить 96,3%.

Доходи населення

У січні–вересні 2013р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій м.Луганська (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 3084 грн., що
у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Розмір середньої заробітної плати був нижчим (на 6,6%), ніж в середньому по економіці області.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м.Луганську впродовж січня–листопада 2013р. зменшилася на 36,9%
(на 4,8 млн.грн.) і на 1 грудня становила 8,2 млн.грн., або 19,8% від загальної суми заборгованості по області.
Борг економічно активних підприємств у січні–листопаді 2013р. збільшився на 24,8% (на 1,3 млн.грн.) і на початок грудня становив
6,5 млн.грн., або 79,0% загальної суми заборгованості по місту.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 грудня 2013р. становила 1,3 тис. осіб, або
0,9% від загальної кількості штатних працівників.
У січні–листопаді 2013р. по Луганській міськраді субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 16,6 тис. сімей (83,8% із числа тих, які звернулися) на загальну суму 2,5 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2013р. становив 192,4 грн.
Крім того, у січні–листопаді 2013р. 46 сім’ям (100,0% з числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 44,0 тис.грн.
У січні–листопаді 2013р. населенням Луганської міськради сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 501,6 млн.грн. (97,9% нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг протягом листопада 2013р. збільшилася на 3,3% і на кінець листопада вона становила 374,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 8 місяців.
У листопаді 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і газопостачання по 45,0% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 42,8%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 34,8%, вивезення побутових відходів – 20,7%.
Ринок праці


За даними державної служби зайнятості на кінець грудня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 1,6 тис. осіб, що на 3,8% (на 58 осіб) більше, ніж на кінець листопада 2013р.
Кількість зареєстрованих безробітних по м.Луганську склала 7,1% від загальної кількості безробітних по області.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2013р. становив 1,6% населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) по м.Луганську, заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у грудні 2013р. становила 0,2 тис. і порівняно з листопадом зменшилася на 1,0 тис. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець грудня 2013р. становило 8 осіб.
У січні–грудні 2013р. за сприяння державної служби зайнятості було працевлаштовано 1363 особи, що на 61,0% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2013р. у Луганській міськраді, за оцінкою, проживало
463,3 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2013р. кількість населення міськради зменшилася на 1818 осіб. У загальному скороченні населення природне скорочення становило 1427 осіб, міграційне скорочення – 391 особу.
Порівняно з січнем–листопадом 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 5,5%.
У січні–листопаді 2013р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності
з 9,7 до 9,4 народжених та рівень смертності – з 12,9 до 12,8 померлих.
Міграційне скорочення населення збільшилося і становило 391 особу. Порівняно з січнем–листопадом 2012р. збільшилося як число прибулих по міськраді (з 6835 до 7058 осіб), так і кількість вибулих (з 7062 до 7449 осіб).
З інших регіонів України до Луганської міськради прибуло 1175 осіб, з інших країн – 2155 осіб. До інших регіонів України вибуло 2357 осіб, до інших країн – 525 осіб.

Навколишнє природне середовище

Протягом 9 місяців 2013р. викиди забруднюючих речовин в повітряний басейн м.Луганська здійснювали 102 підприємства. Від них в атмосферу надійшло 87,4 тис.т забруднюючих речовин, що на 9,3 тис.т (на 9,6%) менше, ніж за 9 місяців 2012р.
У середньому одним підприємством м.Луганська було викинуто 857,4 т забруднюючих речовин.
У структурі викидів забруднюючих речовин значна частка припадає на сірки діоксид (61,5%), тверді частинки (18,8%), діоксид азоту (16,8%), оксид вуглецю (2,1%).
У розрахунку на 1 км2 території міста обсяги викидів від підприємств склали 303,6 т, на одну особу – 187,7 кг.


В.о. начальника Головного управління В.О.Іванов
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]