Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 25.06.2013 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Соціально-економічне становище Луганської області за січень–травень 2013 року

   / 15:39 25.06.13  

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Промисловість

У травні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2012р. індекс промислового виробництва становив відповідно 94,6% та 87,5%, за підсумками січня–травня 2013р. – 88,2%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2013р. випуск продукції зменшився на 6,7%, у тому числі у добуванні кам’яного
вугілля – на 7,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів –
на 41,1%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 9,9%.
За січень–травень 2013р. видобуток готового вугілля зменшився проти січня–травня 2012р. на 646,1 тис.т, або на 8,4%. Водночас зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 18,3 млн.м3 (на 10,0%).
На підприємствах з добування інших корисних копалин, розроблення кар’єрів зменшився видобуток гранул, щебеня (каменю дробленого).
На підприємствах переробної промисловості у січні–травні 2013р. проти січня–травня 2012р. індекс промислової продукції становив 86,3%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти січня–травня 2012р. зріс на 0,2%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 22,8%, інших харчових продуктів – на 18,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 5,7%. Водночас скоротилися обсяги продукції на підприємствах з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (на 21,4%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 11,6%), напоїв (на 5,8%), виробництва олії та тваринних жирів (на 4,9%), молочних продуктів (на 3,3%), виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
(на 2,7%).
У січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, на 14,2 тис.т, молока рідкого обробленого – на 2,0 тис.т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 0,9 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 0,5 тис.т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 0,4 тис.т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 0,3 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 0,2 тис.т, печива солодкого і вафель, м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого – по 0,1 тис.т, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 62,0 тис.дал.

Водночас спостерігалося зниження випуску напоїв безалкогольних
(на 5,3 тис.дал), борошна (на 3,7 тис.т), хліба та виробів хлібобулочних і круп
(по 2,3 тис.т), олії соняшникової нерафінованої (на 1,8 тис.т), масла вершкового (на 0,1 тис.т), сирів жирних (на 90 т), виробів ковбасних (на 85 т), сиру свіжого неферментованого (на 12 т).
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–травнем 2012р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 7,2%, у тому числі у виробництві одягу – на 20,4%. Водночас обсяги продукції скоротилися у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 69,3%, текстильному виробництві – на 2,7%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–травні 2013р. приріст продукції становив 11,4%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 54,0%, у виробництві паперу та паперових виробів – 10,9%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 15,6%.
На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–травні 2013р. індекс промислового виробництва становив 73,6%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–травнем 2012р. випуск продукції скоротився на 2,5%, у тому числі на підприємствах основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 9,0%, з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 6,1%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві іншої хімічної продукції (39,1%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (3,7%). На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–травня 2012р. обсяг виробництва промислової продукції зріс на 6,1%.
За січень–травень 2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 15,2% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції
(на 32,4%). При цьому у виробництві пластмасових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 12,6%, гумових виробів – на 0,8%.
У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на
47,1%, будівельних матеріалів із глини – на 46,1%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві виробів з бетону, гіпсу та цементу 17,4%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – 9,1%.
У металургійному виробництві у січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 9,7%, у тому числі на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 74,5%, лиття металів – на 23,2%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 21,9%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів – 13,7%, чавуну, сталі та феро-
сплавів
– 6,0%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяги виробництва скоротилися на 5,3%.
Порівняно з січнем–травнем 2012р. виробництво труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі скоротилося на 86,2 тис.т, феросплавів – на 43,7 тис.т. Водночас виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, збільшилося на 46,0 тис.т.
У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні–травні 2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 86,3%, у тому числі з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 89,2%, інших помп і компресорів – 88,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 72,2%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – 69,2%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 65,0%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 63,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 41,2%, металообробних машин і верстатів – 16,3%.
Разом з цим збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального та спеціального призначення, відповідно у 7,6 раза та
на 10,2%, інших кранів і клапанів – на 31,9%, підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів – на 28,0%.
У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 12,0%, у тому числі у розподіленні електроенергії – на 10,2%, виробництві електроенергії – на 13,1%.
На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 428 млн.кВт•год, або на 15,7%.

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–травень 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшився на 0,5%, у тому числі у господарствах населення – на 2,8%, а у сільськогосподарських підприємствах зменшився на 2,2%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Станом на 3 червня 2013р. господарствами всіх категорій ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах, посіяно на площі 664,8 тис.га, що на 4,4% більше, ніж на відповідну дату 2012р., з них по ярому клину – 649,5 тис.га (на 4,7% більше). Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 131,3 тис.га (на 11,4% більше), з них
ячменю – 85,3 тис.га (на 13,4% більше). Кукурудзи на зерно посіяно на площі 106,7 тис.га (на 26,0% більше), соняшнику на зерно – 336,9 тис.га (на 1,4% менше). Картоплі посаджено на площі 35,9 тис.га (на 3,7% більше), овочів відкритого ґрунту (без насінників) – 14,6 тис.га (на 7,3% більше).
За січень–травень 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 23,2 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,3% більше порівняно з січнем–травнем 2012р., вироблено 102,9 тис.т молока (на 1,8% менше) та
341,6 млн.шт. яєць (на 6,6% менше). В аграрних підприємствах відбулося збільшення реалізації худоби та птиці на забій на 4,3%, а виробництво молока та яєць зменшилося на 1,4% та 7,6% відповідно.
У господарствах населення виробництво молока скоротилося на 1,8%, виробництво яєць збільшилося на 0,4%, виробництво м’яса – на 5,7%. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–травні 2013р. становила відповідно 78,3%, 16,2% та 40,1%.
За розрахунками, на 1 червня 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 135,2 тис. голів (на 4,5% більше, ніж на 1 червня 2012р.),
у тому числі корів – 58,1 тис. (на 3,5% менше), свиней – 119,2 тис. (на 2,2% менше), овець і кіз – 79,1 тис. (на 0,6% менше), птиці – 5789,6 тис. голів (на 2,8% більше).
Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 червня 2013р. порівняно з початком червня 2012р. зросло на 6,7% (у тому числі корів – зменшилося на 3,0%), птиці – на 18,0%, свиней зменшилося – на 0,1%, овець і кіз залишилося на рівні минулого року. На початок червня 2013р. у домогосподарствах утримувалося 70,0% загальної чисельності великої рогатої худоби (у тому числі корів – 73,5%), свиней – 62,5%, овець і кіз – 86,2%, птиці всіх видів – 39,1%.
У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з 1 червня 2012р. відбулося скорочення поголів’я великої рогатої худоби на 0,1% (у тому числі корів – на 4,9%), свиней – на 3,2%, овець та кіз – на 3,7%, птиці – на 5,1%.
Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) на 4,0% більше рівня січня–травня 2012р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 103,9% (у січні–травні 2012р. – 104,2%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 389 г (у січні–травні 2012р. – 408 г), свиней – 321 г (334 г).
В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 червня налічувалося 266,0 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 21,7% менше, ніж на 1 червня 2012р., у тому числі концентрованих – 99,7 тис.ц кормових одиниць (на 28,5% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 2,3 ц кормових одиниць
(на 0,5 ц кормових одиниць менше, ніж на 1 червня 2012р.).
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні–травні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зріс на 1,3%, у тому числі рослинництва – на 3,1%, тваринництва навпаки зменшився на 2,5%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на молоко та молочні
продукти на 6,9% та становили 3343,8 грн. за т, на зернові та зернобобові культури – на 30,6% (1758,3 грн. за т), насіння соняшнику – на 27,6%
(4129,8 грн. за т), знизилися на худобу та птицю на 16,3%, (10898,7 грн. за т), яйця – на 3,2% (656,1 грн. за тис.шт.), овочі – на 35,6% (2926,3 грн. за т).
На 1 червня 2013р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 249,7 тис.т зерна (що на 23,1% менше проти 1 червня 2012р.), у тому числі 150,0 тис.т пшениці, 19,8 тис.т ячменю, 56,2 тис.т кукурудзи, 8,9 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 97,1 тис.т зерна (на 27,6% менше), у тому числі пшениці – 44,0 тис.т, ячменю – 17,9 тис.т, кукурудзи –
22,8 тис.т, жита – 1,2 тис.т.
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності
152,6 тис.т зерна (на 20,0% менше), у тому числі зернозберігаючі – 59,9 тис.т
(на 33,2% менше ).
Запаси насіння соняшнику становили 61,1 тис.т (на 28,3% менше, ніж на
1 червня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 46,0 тис.т (на 25,0% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 15,1 тис.т (на 68,8% менше, ніж торік).

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2013р. підприємствами та організаціями Луганської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2129,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 53,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 67,4% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 29,7%.
У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 43,8% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 22,2% – права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,5% загального обсягу. Їхня питома вага зменшилася проти відповідного періоду минулого року на 10,3 відсоткового пункта. Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 2,7% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 12,1%.
Найбільшу частку капітальних інвестицій (70,5%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем–березнем 2012р. зросли на 34,1% і становили 1502,3 млн.грн.
У січні–березні 2013р. обсяги капітальних інвестицій, освоєні підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшились у 9,1 раза, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – у 8,0 раза, фінансової та страхової діяльності – у 6,5 раза, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції – у 4,1 раза, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – у 3,2 раза.
Разом з тим на 62,8% зменшили освоєння капітальних інвестицій, підприємства з надання інших видів послуг, на 58,4% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; їх ремонту,
на 54,9% – установи й заклади освіти та підприємства з виробництва машин та устаткування не віднесених до інших угрупувань.
У житлові будівлі вкладено 3,5% усіх капітальних інвестицій, або
75,0 млн.грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі порівняно з січнем–березнем 2012р. збільшилися на 29,4%.

Будівельна діяльність

У січні–травні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 511,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні поточного року порівняно з січнем–травнем 2012р. становив 96,5%.
На загальну тенденцію в січні–травні 2013р. порівняно з відповідним періодом попереднього року вплинуло зменшення будівництва будівель на 8,0%, у тому числі нежитлових будівель – на 9,4%, житлових – на 0,2%. Будівництво інженерних споруд зменшено на 1,3%.
Підприємствами 3 міст області (Луганськ, Свердловськ, Ровеньки) виконано 59,2% загального обсягу будівництва, зокрема 29,3% – будівельниками м.Луганська.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 71,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,8% та 13,2% відповідно.

Транспорт і зв’язок

У січні–травні 2013р. підприємствами транспорту області перевезено
12,0 млн.т вантажів, що на 10,6% менше, ніж у січні–травні 2012р. Вантажооборот зменшився на 4,7% і становив 1681,0 млн.ткм.
Залізничним транспортом за січень–травень 2013р. перевезено 7,0 млн.т вантажів, що на 19,1% менше обсягу перевезень у січні–травні 2012р. Відправлення зерна і продуктів перемолу зменшилося на 29,0%, кам’яного вугілля – на 18,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 8,3%, коксу – на 3,5%. Відправлення нафти і нафтопродуктів майже не відбувалося. Водночас перевезення цементу збільшилося в 3,9 раза, брухту чорних металів – на 28,9%, чорних металів – на 11,6%. Вантажооборот зменшився на 8,4% і становив
794,2 млн.ткм.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 4,9 млн.т вантажів, що на 5,1% більше, ніж у січні–травні 2012р. Вантажооборот становив
886,8 млн.ткм і зменшився на 1,2% у порівнянні з січнем–травнем 2012р.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 88,6 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1486,3 млн.пас.км, що відповідно на 10,1% менше та на 18,9% більше порівняно з січнем–травнем 2012р.
Залізничним транспортом надано послуг 4,4 млн. пасажирів, що на
0,2% менше, ніж у січні–травні 2012р. Послугами автомобільного транспорту
(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися
50,8 млн. пасажирів (на 0,7% більше), виконано пасажирооборот в обсязі
676,1 млн.пас.км (на 1,2% більше). Міським електричним транспортом перевезено 33,1 млн. пасажирів (на 24,0% менше).
За січень–травень 2013р. підприємствами зв’язку надано послуг на суму 437,9 млн.грн. (на 1,4% більше, ніж за січень–травень 2012р.), у тому числі населенню – 311,4 млн.грн. (на 5,8% більше).
Найбільша питома вага у загальному обсязі доходів від послуг зв’язку належить мобільному (49,0%), телефонному міському (16,5%) та поштовому (12,5%) зв’язку.

Фінанси


Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за січень–березень 2013р. склав 1886,7 млн.грн. збитку проти 2585,4 млн.грн. за аналогічний період 2012р.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 51,1%, отримано 719,8 млн.грн. прибутку, що в 1,5 раза більше, ніж за січень–березень 2012р.
Протягом січня–березня 2013р. збитково працювало 48,9% підприємств, що на 5,9 відсоткового пункта менше, ніж у січні–березні 2012р. Цими підприємствами отримано 2606,5 млн.грн. збитків, що на 14,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалася в таких видах економічної діяльності: будівництво (71,4% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (61,0%).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2013р. обсяг експорту товарів становив
1252,4 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–квітнем 2012р. на 30,1%, імпорту – 1086,5 млн.дол. і зменшився на 36,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 165,9 млн.дол. (у січні–квітні 2012р. також позитивне – 86,1 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 104 країн світу.
До країн СНД та країн ЄС було експортовано по 40,0% усіх товарів
(у січні–квітні 2012р. – відповідно 57,1% і 26,2%).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 31,3% від загального обсягу експорту, Угорщини – 17,1%, Польщі – 10,7%, Білорусі – 3,9%, Туреччини – 3,8%, США – 2,8%, Казахстану – 2,5%, Індії та Бельґії – по 1,8%, Йорданії – 1,6%, Італії – 1,5%, Словаччини – 1,4%, Іспанії – 1,2% та Німеччини – 1,0%.
Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–квітні 2013р. експортні поставки зросли до Казахстану, Молдови, Республіки та Білорусі.
Серед країн ЄС суттєво збільшилися експортні поставки до Угорщини, Бельґії, Іспанії, Словаччини, Румунії, Польщі, а серед інших країн – до Тайваню, Провінції Китаю, Китаю, Кореї, Республіки, США, Ізраїлю, Бразілії, Грузії та Колумбії.
Із країн СНД імпортовано 71,9% усіх товарів, з країн ЄС — 5,9% (у січні–квітні 2012р. – відповідно 76,3% і 5,0%).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 71,2% від загального обсягу імпорту, США – 10,7%, Китаю – 6,6%, Туреччини – 1,4%, Німеччини – 1,2%, Чехії, Італії та Індії – по 1,1%.
Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Грузії, Бельґії, Італії, Словаччини, Канади, Бразілії, Китаю, Білорусі, Саудівської Аравії, Швеції, Литви, Естонії, Індії, Франції, Румунії, а зменшилися – з Казахстану, Ізраїлю, Іспанії, Єгипту, Великої Британії, Чехії, Латвії, Угорщини, Болгарії, Російської Федерації, Тайваню, Провінції Китаю, Польщі та Німеччини.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.
У січні–квітні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 42,2 млн.дол., або 3,9% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Франції, Угорщини, Індонезії та Литви.
Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (72,7% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).
Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 127,1 млн.дол., або 10,1% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (77,2% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).
Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевськ, Сєвєродонецьк, Луганськ, Рубіжне та Стаханов.
У січні–березні 2013р. експорт послуг склав 42,3 млн.дол. США, імпорт – 26,6 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2012р. обсяг експорту зменшився
на 47,9%, а імпорту навпаки збільшився у 2,7 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 15,7 млн.дол. (у січні–березні 2012р. – 71,2 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із
98 країн світу.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили транспортні послуги (37,9%), ділові послуги (31,9%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (20,3%) та послуги, пов’язані з подорожами (7,1%).
Порівняно з січнем–березнем 2012р. експорт послуг зменшився
на 38,9 млн.дол. в основному за рахунок ділових послуг, які зменшилися
на 20,1 млн.дол. (на 59,8%).
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (34,1%), транспортні послуги (32,1%), послуги, пов’язані з подорожами (14,3%) та ділові послуги (12,4%).
Імпорт послуг порівняно з січнем–березнем 2012р. збільшився на
16,6 млн.дол. за рахунок послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – на
8,2 млн.дол. (у 10,0 раза).
На країни СНД припадає 60,1% загального обсягу експорту та 43,3% загального обсягу імпорту послуг області.
Порівняно з січнем–березнем 2012р. обсяг експорту послуг до країн СНД зменшився на 17,9 млн.дол. (на 41,3%), у тому числі до Російської Федерації –
на 17,5 млн.дол. (на 41,0%).
Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, теж зменшився порівняно з січнем–березнем 2012р. на 21,0 млн.дол. (на 55,4%), у тому числі Нідерландам – на 13,8 млн.дол., Іспанії – на 6,1 млн.дол., США – на 5,5 млн.дол., Естонії – на
1,2 млн.дол., а збільшився Китаю – на 3,2 млн.дол., Туреччині – на 0,9 млн.дол., Німеччині – на 0,5 млн.дол., Ізраїлю та Кіпру – по 0,4 млн.дол.
Імпорт послуг з країн СНД збільшився порівняно з січнем–березнем 2012р. на 6,8 млн.дол. (у 2,4 раза).
Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, збільшився на 9,8 млн.дол.
(у 2,9 раза). Збільшення відбулося за рахунок послуг з Кіпру, які збільшилися на 8,7 млн.дол. (у 18,0 раза), Бельґії – на 0,8 млн.дол. (у 7,4 раза), Нідерландів –
на 0,2 млн.дол. (у 9,3 раза) та Латвії – на 0,2 млн.дол. (у 260,7 раза).
Серед регіонів області найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції послугами підприємства міст Луганськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Алчевськ.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2013р. становив 3483,0 млн.грн. Обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 22,3%.
Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2013р. становив 14735,9 млн.грн., що на 16,4% більше обсягу січня–травня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 34,0%. В обороті організованих ринків 11,1% становив продаж сільськогосподарських продуктів.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–травень 2013р. становив 436,9 млн.грн. і порівняно з  січнем–травнем попереднього року зменшився на 1,0%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–травень 2013р. становив 5895,8 млн.грн., що в порівнянних цінах на 14,5% більше обсягу січня–травня 2012р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області в січні–травні 2013р. становив 100,3% (у січні–травні 2012р. – 100,6%).
За січень–травень поточного року індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 100,0%. При цьому на 33,3% подешевшали яйця, на 9,8% – молоко, на 3,4% – цукор, на 1,9% − сметана,
на 1,6% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,4% – продукти переробки зернових,
на 1,3% – риба та продукти з риби, на 1,0% – джеми, повидло, мед, на 0,8% – сир і м’який сир (творог), на 0,7% – шоколад, на 0,6% – кондитерські вироби з цукру, на 0,2% – кава. Водночас на 22,7–0,1% подорожчали овочі, фрукти, хліб, сіль, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, масло, маргарин, морозиво, олія соняшникова.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,6%, у тому числі на тютюнові вироби – на 6,0%, на алкогольні напої – на 1,3%.
Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому становив 99,8% за рахунок зниження цін на скраплений газ
(на 12,1%), тверде паливо (на 2,3%). Водночас ціни на гарячу воду, опалення зросли на 0,2%. Стабільними залишилися квартирна плата, ціни (тарифи) на електроенергію, природний газ, холодну воду та каналізацію.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,3% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг (на 1,8%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,5%), послуг лікарень (на 0,6%).
Індекс цін на транспорт у цілому склав 99,0%, головним чином, за рахунок зниження цін на паливо та мастила (на 1,9%).
Вартість зв’язку зросла на 0,7% за рахунок подорожчання телефонного і телефаксового обладнання (на 1,1%).
Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,0%, у тому числі послуги,
пов’язані з тимчасовим проживанням – на 1,7%, харчування поза домом –
на 0,7%.
Індекс цін на освіту, одяг та взуття склав 100,0%.
На 0,5% подешевшали відпочинок і культура, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.


Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у
січні–квітні 2013р. становила 3194 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2012р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 10,1%.
До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 25,9%, 38,2% та 67,3% відповідно.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників тимчасового розміщення й організації харчування, надання інших видів послуг, операцій з нерухомим майном, сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі, а також підприємств з виробництва електричного устатковання і не перевищував 58,3% від середнього по області.
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 110,4%, а в квітні 2013р. по відношенню до попереднього місяця – 99,7%.
Упродовж січня–квітня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 7,6%, або на 5,3 млн.грн., і на 1 травня 2013р. становила 63,9 млн.грн., що дорівнювало 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень.
Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–квітня 2013р. збільшилася на 0,8% (на 0,2 млн.грн.) і на 1 травня 2013р. становила 29,3 млн.грн., або 45,9% загальної суми боргу.
Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах промисловості (на 6,0 млн.грн.), з них найбільше – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 8,7 млн.грн.), виробництва машин і устатковання
(на 3,2 млн.грн.). Також суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати відбулося в оптовій та роздрібній торгівлі (на 0,9 млн.грн.). Водночас зменшення заборгованості спостерігалося на підприємствах будівництва (на 4,5 млн.грн.), установах, що здійснюють операції з нерухомим майном (на 1,1 млн.грн.), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(на 0,4 млн.грн.).
Серед регіонів області найвагоміше збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Первомайськ (на 3,8 млн.грн.), Антрацитівському районі (на 2,7 млн.грн.) та м.Свердловськ
(на 2,2 млн.грн.). Разом з тим, суттєве зменшення заборгованості відбулося на підприємствах м.Луганськ (на 2,3 млн.грн.), м.Красний Луч (на 2,1 млн.грн.), м.Сєвєродонецьк (на 1,0 млн.грн.).
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 травня 2013р. становила 7,6 тис. осіб, або 1,5% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників
не виплачено в середньому 3843 грн., що на 16,9% більше від середнього розміру заробітної плати за квітень 2013р.
У січні–квітні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 14,9 тис. сімей, що становило 156,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 13,5 тис. сімей, у сільській місцевості – 1,4 тис. сімей.
Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2013р. становила
2507,5 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 2307,0 тис.грн., у сільській місцевості – 200,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії на одну сім’ю у квітні 2013р. становив 48,6 грн., що на 79,8% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Крім того, у січні–квітні 2013р. 2788 сім’ям (83,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
на загальну суму 2378,3 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 1947,4 тис.грн.,
у сільській місцевості – 430,9 тис.грн. Середній розмір призначеної в квітні 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 852,4 грн.
У січні–квітні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 777,1 млн.грн. (98,6% нарахованих за цей період сум).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець квітня 2013р. становила 1003,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 5,1 місяця.
У квітні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 38,7% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,0%, газопостачання – 29,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 27,3%, вивезення побутових відходів – 16,9%.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець травня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 20,9 тис. осіб, що на 1,7% більше, ніж у квітні 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 73,7% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості безробітних більше половини складали жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2013р. не змінився і становив 1,5% населення працездатного віку, рівень безробіття серед сільського населення та міських поселеннях також залишився без змін і становив 2,1% та 1,4% відповідно.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у травні 2013р. порівняно з квітнем збільшилася на 0,4 тис., або на 19,3%, і на кінець місяця становила 2,7 тис. (у травні 2012р. – 3,8 тис.).
Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець травня 2013р. зменшилось і становило 8 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганськ до 237 осіб у Троїцькому районі.
На кінець травня 2013р. найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках із інструментом (26,7% від загальної кількості вільних робочих місць), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (18,9% від загальної кількості заявлених вакансій), працівниках найпростіших професій, включаючи осіб без професії (19,9%), професіоналах (9,6%), а найменший попит у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,4%).
За професійними групами за вказаний період спостерігалось коливання навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце від 4 до 47 осіб.
За сприяння державної служби зайнятості у січні–травні 2013р. було працевлаштовано 7,8 тис., або 21,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, в тому числі у травні п.р. – 1,3 тис.
Серед працевлаштованих осіб жінки становили 43,8%, молодь у віці до 35 років – 46,5%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня п.р., становила 13,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1135,2 грн., що дорівнює 99,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Лісове господарство та навколишнє природне середовище

За січень–березень 2013р. лісогосподарськими підприємствами виробле-но продукції лісового господарства на суму 20,0 млн.грн., що на 0,2% більше, ніж у відповідному періоді 2012р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 52,3%. Заготівля ліквідної деревини склала 44,5 тис.м3, що на 10,8% менше, ніж у відповідному періоді 2012р., у тому числі від рубок головного користування – 8,5 тис.м3 (19,1% загальних обсягів заготівлі деревини).
Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини лісоматеріали круглі склали 7,4 тис.м3 (16,6%), дров’яна деревина для технологічних потреб – 14,8 тис.м3 (33,2%), дрова для опалення – 22,0 тис.м3 (49,4%).
Протягом січня–березня 2013р. викиди забруднюючих речовин в повітряний басейн області здійснювало 521 підприємство. Від них у атмосферу надійшло 120,7 тис.т забруднюючих речовин, що на 5,6 тис.т (на 4,4%) менше, ніж за січень–березень 2012р.
У середньому одним підприємством по області було викинуто 231,6 т за-бруднюючих речовин. У деяких регіонах цей показник ще вищий: в м.Алчевськ – 1778,8 т, м.Луганськ – 351,9 т, м.Стаханов – 231,9 т та Краснодонському районі – 1374,3 т.
У структурі викидів забруднюючих речовин значна частка припадає на оксид вуглецю (29,7%, або 35,8 тис.т), метан (28,4%, або 34,3 тис.т), сірки діоксид (22,6%, або 27,3 тис.т) та тверді частинки (9,8%, або 11,8 тис.т).
У розрахунку на 1 км2 території області обсяги викидів від підприємств склали 4,5 т, на одну особу – 53,3 кг. В окремих регіонах надходження забруднюючих речовин в атмосферу значно перевищило відповідні середні значення по області. Зокрема, у м.Алчевськ щільність викидів у розрахунку на
1 км2 була більша у 136,5 раза, на одну особу – у 5,1 раза, м.Луганськ – відповідно у 25,7 раза та на 34,7%, Краснодонському районі – у 3,9 раза та у 15,6 раза. Це пов’язано, передусім, з розміщенням у цих регіонах промислових об’єктів таких екологонебезпечних видів економічної діяльності, як добування та збагачення кам’яного вугілля, металургійне виробництво, виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, електроенергії тощо.
У січні–березні 2013р. понад три чверті забруднюючих речовин (88,4 тис.т) надійшло в повітряний басейн від підприємств таких міст, як Луганськ
(33,4 тис.т), Алчевськ (30,3 тис.т) та Краснодононського району (24,7 тис.т).
На підприємствах та в домогосподарствах області протягом 2012р. утворилось 16706,1 тис.т відходів, з них 23,1 тис.т відходів І–ІІІ класів небезпеки, що на 2,2 тис.т менше порівняно з 2011р. Основна частина утворених відходів (16683,0 тис.т, або 99,9% від загального обсягу) належить до ІV класу небезпеки.
Найбільша кількість відходів, з урахуванням відходів утворених у домогосподарствах, у 2012р. утворилась у містах: Алчевськ – 3087,1 тис.т (18,5% від загального обсягу утворених відходів), Свердловськ – 3050,1 тис.т (18,3%), Ровеньки – 1774,1 тис.т (10,6%) та районах: Перевальському –
1765,4 тис.т (10,6%) і Краснодонському – 1667,5 тис.т (10,0%). Щодо найбільш небезпечних відходів І класу небезпеки, то з 1061,5 т утворених у цілому по області, – це відходи, утворені на підприємствах міст Алчевськ – 46,1% (489,8 т), Антрацит – 10,8% (115,0 т), Луганськ – 9,7% (102,4 т), Красний Луч – 4,4% (46,7 т), Сєвєродонецьк – 3,6% (38,2 т) та Краснодонського району – 5,1% (54,3 т).
Серед відходів, що утворилися протягом 2012р., велика кількість відходів гірничої промисловості і розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини – 70,3% (11743,8 тис.т), відходів, що містять метали та їх сполуки – 17,7% (2957,6 тис.т) і кремній та його сполуки – 4,6% (768,0 тис.т).
Станом на 1 січня 2013р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств області накопичилось 1470871,0 тис.т відходів, з них відходів І–ІІІ класів небезпеки – 877,2 тис.т, у тому числі I класу – 14,1 тис.т, II – 69,5 тис.т, ІІІ – 793,6 тис.т.
Частка відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені), у загальному обсязі утворених, у 2012 році склала 29,9 % (у 2011р. – 34,2% ).

Демографічна ситуація

На 1 травня 2013р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2251,3 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2013р. чисельність населення області зменшилася на 5220 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,0 особи. Природне скорочення населення становило 6145 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 925 осіб.
Природне скорочення населення у  січні–квітні 2013р. зафіксовано в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–квітнем 2012р. воно збільшилося на 283 особи (на 4,8%). Інтенсивність природного скорочення в розрахунку на 1000 наявного населення збільшилась з 7,8‰ до 8,3‰. Найнижчий рівень цього показника був у Луганській міськраді (4,6 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Свердловському районі (15,2‰).
У січні–квітні 2013р. порівняно з січнем–квітнем 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 9,3 до 8,6 народжених та рівень смертності – з 17,1 до 16,9 померлих.
У січні–квітні 2013р. зафіксовано міграційний приріст населення (925 осіб), у відповідному періоді 2012р. від’ємне сальдо міграції склало 374 особи. Порівняно з січнем–квітнем 2012р. збільшилася кількість прибулих в область (з 1901 до 3282 осіб) та число вибулих за межі області (з 2275 до 2357 осіб).
Міграційний приріст відбувся як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.
Сальдо міграції в області cформувалося в основному внаслідок міграційного обміну з іншими державами.
Міграційний приріст населення упродовж січня–квітня 2013р. зафіксовано у 22 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного приросту був у Станично-Луганському районі (5,6‰). Поряд із цим у 10 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і найбільш інтенсивним воно було у Старобільському районі (5,9‰).

Начальник Головного управління І.В. Шаблієнко
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]

Информационно-коммуникационный отдел ГНИ в Жовтневом районе г. Луганска

   / 15:30 25.06.13  

Добросовестные налогоплательщики в поле зрения налоговой не попадают

«Благодаря дистанционному мониторингу, проверки юридических лиц в Жовтневом районе сократились в 2 раза», — об этом сообщила начальник управления налогового контроля юридических лиц ГНИ в Жовтневом районе г. Луганска ГУ Миндоходов в Луганской области Марина Колмыкова.
«С начала текущего года специалистами управления было проведено 4 плановых документальных проверки юридических лиц, это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По результатам проведенных проверок доначислено согласованных налоговых обязательств на сумму 1,7 млн. грн.», — отметила налоговик.
«Сейчас контрольно-проверочная работа Министерства доходов и сборов базируется на данных автоматического отбора рискоориентированных субъектов. В план — график проведения документальных проверок попадают только те субъекты хозяйствования, которые имеют налоговые риски или используют в своей работе незаконные схемы. Таким образом, в Жовтневом районе только 0,1% из зарегистрированных юридических лиц охвачено проведением плановых документальных проверок», — сообщила Марина Евгеньевна.
«В дальнейшем повысить качество и уменьшить срок проведения аудита планируется за счет введения электронных дистанционных проверок: сначала для плательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, с 2015 — для микро-, малого и среднего бизнеса, а с 2016 — для остальных налогоплательщиков», — рассказала налоговик.

«Пульс» — сервис, упрощающий общение граждан с налоговиками и таможней

С образованием Министерства доходов и сборов был обновлён и усовершенствован единый антикоррупционный сервис — «Пульс». Телефонный сервис создан для оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан и субъектов хозяйственной деятельности на противоправные действия или бездействие сотрудников налоговой и таможенной служб Украины, а также для информирования о возможных коррупционных действиях с их стороны.
В случае некорректного отношения сотрудников этих служб к гражданам и налогоплательщикам, превышения полномочий или некачественного обслуживания, возникновения проблем во время совершения таможенного контроля и таможенного оформления товаров, налогоплательщик может обратиться с жалобой непосредственно в Министерство доходов и сборов по телефону (044) 284–00–07.
«Пульс» является «скорой помощью» для бизнеса в решении «нерегламентированных» проблем легким и комфортным способом.
Работает сервис с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 часов, в нерабочее время можно оставить жалобу по указанному телефону на интерактивный ответчик.
Телефонная линия работает в режиме call-back, то есть заявителю также в телефонном режиме будет сообщено о результатах проверки и принятых мерах в случае выявленных нарушений.
«Пульс» — это один из способов создания благоприятного бизнес-климата в Украине для ведения предпринимательской и внешнеэкономической деятельности и упрощения общения граждан с сотрудниками налоговой и таможенной служб.
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]