Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 25.04.2014 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області. Соціально-економічне становище Луганської області за січень–березень 2014 року

   / 22:54 25.04.14  

Промисловість

У січні–березні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. індекс промислової продукції становив 98,4%. Спад обсягів продукції проти січня–березня 2013р. спостерігався у більшості основних видів промислової діяльності.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти січня–березня 2013р. обсяг виробництва продукції скоротився на 2,1%, у тому числі у добуванні кам’яного вугілля – на 0,5%, природного газу – на 38,8%, сирої нафти – на 44,0%. Водночас на підприємствах з виробниц-тва інших корисних копалин та розроблення кар’єрів обсяг виробництва збільшився на 7,6%. За січень–березень 2014р. видобуто 4,3 млн.т кам’яного вугілля, 76,9 млн.м3 природного газу, 7,5 тис.м3 гранул, щебеню (каменю дробленого), крихти та порошку, гальки, гравію.
На підприємствах переробної промисловості у січні–березні 2014р. проти січня–березня 2013р. індекс промислової продукції становив 95,6%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти січня–березня 2013р. зменшився на 3,6%, у тому числі у виробництві інших харчових продуктів – на 42,4%, переробленні та кон-сервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 24,6%, напоїв – на 22,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 12,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,9%, молочних продуктів – на 0,7%. Водночас збільшились обсяги продукції на підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів в 1,8 раза, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 9,8%, готових кормів для тварин – на 9,5%. У січні–березні 2014р. вироблено 0,5 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби, 1,6 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса свиней, 4,5 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса свійської птиці, 4,1 тис.т ковбасних виробів, 25,9 тис.т нерафіно-ваної олії соняшникової, 4,2 тис.т обробленого рідкого молока, 127 т вершкового масла, 340 т сиру свіжого неферментованого, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, 64 т сирів жирних, 35,2 тис.т борошна, 7,4 тис.т круп, 13,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, 2,1 тис.т печива солодкого і вафель, 1,1 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг, 211,5 тис.дал пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5%, 166,2 тис.дал безалкогольних напоїв.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–березнем 2013р. обсяги продукції скоротилися на 8,2%, у тому числі у текстильному виробництві на 25,8%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 7,9%. Проте виробництво одягу зросло на 4,5%. За січень–березень 2014р. вироблено 3,5 тис.шт. білизни постільної, 32,2 тис.шт. жакетів, блейзерів, жіночих та дівчачих, 25,9 тис.шт. суконь, жіночих та дівчачих, 4,1 тис.шт. пальт, напівпальт, накидок, плащів, анораків, плащів та курток вітрозахисних, курток теплих, включаючи лижні, та виробів подібних, жіночих та дівчачих, 5,3 млн.шт. трикотажу спіднього, 3,7 тис. пар взуття.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–березні 2014р. проти січня–березня 2013р. приріст продукції становив 4,7%, за рахунок підприємств з поліграфічної діяльності та з виробництва паперу та паперових виробів, які збільшили обсяги виробництва на 14,9% та 5,9% відповідно. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка на 20,0%.
На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероб-лення проти січня–березня 2013р. індекс промислового виробництва становив 99,3%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–березнем 2013р. випуск продукції скоротився на 17,4%, у тому числі на підприємствах з виробництва іншої хімічної продукції – на 21,8%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синте-тичного каучуку в первинних формах – на 17,6%, виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 12,6%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (40,5%). За січень–березень 2014р. вироблено 21,2 тис.т сірчаної кислоти, 1,3 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 29,6 тис.т масел та продуктів високотемпературної перегонки (дистиляції), смол, 67,2 тис.т діоксиду вуглецю та сполук кисневих неметалів неорганічних інших.
На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–березня 2013р. обсяг виробництва промислової продукції скоротився на 9,2%.
За січень–березень 2014р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва проти січня–березня 2013р. скоротилися на 42,0% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 59,4%), пластмасових виробів (на 29,1%), гумових виробів (на 3,2%).
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–березні 2014р. порівняно з січнем–березнем 2013р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 3,5%, у тому числі на підприємствах з лиття металів – на 59,5%, вироб-ництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 27,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 19,9%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів (209,1%), чавуну, сталі та феросплавів (0,1%). У виробництві готових мета-левих виробів, крім машин і устатковання, обсяги виробництва скороти-лися на 13,2%. У січні–березні 2014р. виплавлено 123,8 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 51,2 тис.т феросплавів, випущено 10,7 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.
У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, у січні–березні 2014р. проти січня–березня 2013р. індекс продукції становив 100,1%, у тому числі з випуску інших машин і устатковання загального призначення – 585,6%, інших кранів і клапанів – 144,7%, машин і устатковання загального призначення – 124,8%, авто-транспортних засобів, причепів і напівпричепів – 122,4%, інших помп і компресорів – 100,3%. Разом із цим, скоротились обсяги продукції у виробництві металообробних машин і верстатів на 95,7%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 79,8%, двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – на 30,7%, під-шипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів – на 26,7%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 14,2%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзпо-дільної та контрольної апаратури – на 13,7%, іншого електричного устатковання – на 13,4%, залізничних локомотивів і рухомого складу – на 2,2%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції за підсумками січня–березня 2014р. збільшився на 9,9%, зокрема у виробництві електроенергії – на 21,2%. При цьому у розподіленні електроенергії обсяги виробництва скоротилися на 5,8%. З початку 2014р. вироблено 2068,9 млн.кВт•год. електроенергії.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–березні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 101,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 101,9%, у господарствах населення – 100,6%.
Станом на 1 квітня 2014р. ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на загальній площі 78,6 тис.га, що у 16,4 раза більше порівняно з відповідною датою 2013р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 70,5 тис.га (у 20,3 раза більше, ніж торік), з них ячменю – 54,7 тис.га (у 18,6 раза більше).
За січень–березень 2014р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 14,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,4% більше порівняно з січнем–березнем 2013р., вироблено 48,3 тис.т молока (залишилося на рівні минулого року) та 200,1 млн.шт. яєць (на 0,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва за січень–березень 2014р. складала відповідно 40,7%, 12,3% та 76,2%.
За розрахунками, на 1 квітня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 120,9 тис. голів (на 4,0% менше, ніж на 1 квітня 2013р.), у тому числі корів – 55,6 тис. (на 2,3% менше); свиней – 106,2 тис. (залишилося на рівні минулого року), овець і кіз – 68,5 тис. (на 2,0% менше), птиці всіх видів– 5917,4 тис. голів (на 7,5% більше). У госпо-дарствах населення утримувалось 69,9% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 74,5%; свиней – 57,6%, овець і кіз – 83,9%, птиці всіх видів – 25,0%.
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно ви-робленої продукції за січень–березень 2014р. порівняно з січнем–березнем 2013р. зменшився на 8,0%, у тому числі продукції рослинництва – на 11,2%, продукції тваринництва – на 0,8%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2014р. проти відповідного періоду 2013р. зросли на молоко та молочні про- дукти – на 20,4% (4070,8 грн. за т), на худобу та птицю (у живій вазі) – на 0,5% (11129,7 грн. за т) та зменшилися на яйця – на 9,4% (666,4 грн. за тис.шт.)
На 1 квітня 2014р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 348,2 тис.т зерна (на 12,2% менше проти 1 квітня 2013р.), у тому числі 213,8 тис.т пшениці (на 11,4% менше). Зернозбері-гаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 149,2 тис.т зерна (на 32,1% менше), у тому числі пшениці – 114,8 тис.т (на 29,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 199,0 тис.т зерна (на 12,5% більше), у тому числі пшениці – 99,0 тис.т (на 25,2% більше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–березні 2014р. становила 1645,9 грн. за т, що на 16,1% менше, ніж торік.
За січень–березень 2014р. загалом від усіх категорій господарств на переробні підприємства області надійшло худоби та птиці (у живій вазі) 11,5 тис.т, що на 10,6% більше проти січня–березня 2013р. та 10,4 тис.т молока і молочних продуктів (на 9,8% більше).
Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 4,4 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 25,6% більше, ніж за відповідний період минулого року) та 10,3 тис.т молока і молочних продуктів (на 9,6% більше, ніж торік).
Середня ціна продажу худоби та птиці (у живій вазі) зменшилася в порівнянні з січнем–березнем 2013р. на 1,3% і становила 12879,8 грн. за т, молока – збільшилася на 20,8% (3859,1 грн. за т).

Будівельна діяльність

У січні–березні 2014р. підприємствами області виконано будівель-них робіт на суму 318,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні поточного року порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 105,9%.
Будівництво будівель скоротилося на 28,5%, у тому числі нежитлових – на 33,1%, житлових – на 2,1%. Водночас будівництво інженерних споруд зросло на 22,8%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 72,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,8% та 10,8% відповідно.
Підприємствами трьох міст області (Краснодон, Луганськ, Сєвєро-донецьк) виконано 56,6% загального обсягу будівництва.

Транспорт і зв’язок

У січні–березні 2014р. підприємствами транспорту області пере-везено 7,1 млн.т вантажів, що на 6,1% більше, ніж у січні–березні 2013р. Вантажооборот збільшився на 2,8% і становив 1003,0 млн.ткм
Залізничним транспортом за січень–березень 2014р. перевезено 2,8 млн.т вантажів, що на 32,5% менше обсягу перевезень у січні–березні 2013р. Відправлення чорних металів зменшилося у 33,3 раза, цементу – у 2,8 раза, будівельних матеріалів – в 1,9 раза, брухту чорних металів – на 32,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 30,7%. Відправлення коксу майже не відбувалося. Водночас перевезення нафти і нафтопродуктів збільшилося в 4,0 раза, зерна і продуктів перемолу – в 1,5 раза, кам’яного вугілля – на 17,6%. Вантажооборот зменшився в 1,9 раза і становив 262,8 млн.ткм.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням переве-зень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 4,3 млн.т вантажів, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–березні 2013р. Вантажооборот становив 740,2 млн.ткм і збільшився в 1,5 раза у порівнянні з січнем–березнем 2013р.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 41,7 млн. паса-жирів, виконано пасажирооборот в обсязі 825,0 млн.пас.км, що відповідно на 18,8% менше та на 6,5% більше порівняно з січнем–березнем 2013р.
Залізничним транспортом надано послуг 2,4 млн. пасажирів, що на 3,9% менше, ніж у січні–березні 2013р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 26,5 млн. пасажирів (на 11,1% менше), виконано пасажиро-оборот в обсязі 386,3 млн.пас.км (на 0,9% менше). Міським електричним транспортом перевезено пасажирів на 33,1% менше у порівнянні з січнем–березнем 2013р.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень–лютий 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 478,0 млн.дол. США та 220,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2013р. експорт скоротився на 23,3%, імпорт – на 37,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 257,2 млн.дол. (у січні–лютому 2013р. – 270,6 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,16.
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 77 країн світу.
У загальних обсягах експорту та імпорту області питома вага Європи становила відповідно 47,3% та 13,7%, країн СНД – 38,9% та 64,2%, Азії – 10,2% та 14,3%, Америки – 1,8% та 7,7%, Африки – 1,8% та 0,1%.
До країн СНД було експортовано 38,9% усіх товарів, до країн ЄС –46,6% (у січні–лютому 2013р. – відповідно 37,9% і 40,7%).
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 32,9% від загального обсягу експорту, Угорщини – 22,9%, Польщі – 10,8%, Туреччини – 4,9%, Білорусі – 3,5%, Словаччини – 2,0%, Італії – 1,8%, Чехії – 1,5%, Індії – 1,4%, Німеччини – 1,3%, Грузії – 1,1%, Румунії – 1,0%, Єгипту, Колумбії, Саудівської Аравії, Туркменістану та Великої Британії – по 0,9%, Об’єднаних Арабських Еміратів – 0,8%.
Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–лютому 2014р. експортні поставки зросли до Туркменістану, Узбекистану та Азербайджану.
Серед країн ЄС суттєво збільшились експортні поставки до Великої Британії, Швеції, Греції, Нідерландів, Чехії, Словаччини, Болгарії, а серед інших країн – до Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади, Лівану, Грузії, Саудівської Аравії, Боснії і Герцеґовини.
З країн СНД імпортовано 64,2% усіх товарів, з країн ЄС — 12,6% (у січні–лютому 2013р. – 56,2% і 7,1%).
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Феде-рації – 62,1% від загального обсягу імпорту, Німеччини – 5,2%, США – 5,1%, Китаю – 4,7%, Туреччини – 4,1%, Індії – 3,5%, Чехії – 2,7%, Канади – 1,9%, Білорусі – 1,5%, Польщі – 1,0%, Кореї, Республіки – 0,8%, Македонії, Колишньої Югославської Республіки, Саудівської Аравії, Швеції, Італії та Бразілії – по 0,7%.
Імпортні поставки порівняно з січнем–лютим 2013р. зросли з Канади, Швейцарії, Естонії, Польщі, Казахстану, Македонії, Колишньої Югославської Республіки, Швеції, Словаччини, Німеччини, Білорусі, Азербайджану, Туреччини, Литви, Індії, Кореї, Республіки, а зменши- лися – з Об’єднаних Арабських Еміратів, Грузії, Болгарії, Іспанії, Китаю, США, Бельґії, Нідерландів, Єгипту, Ізраїлю, Італії, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Узбекистану, Румунії.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисло-вості, текстильні матеріали та текстильні вироби, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, полімерні матеріали, пласт-маси та вироби з них.
У січні–лютому 2014р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 19,0 млн.дол., або 8,6% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Угорщини, Франції, Швеції, Литви, Німеччини. Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (81,4% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).
Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 67,4 млн.дол., або 14,1% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (79,4% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).
Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевськ, Луганськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Стаханов.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2014р. становив 9322,6 млн.грн., що на 7,0% більше обсягу січня–березня 2013р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та нефор-мальні ринки припадало 35,4%. В обороті організованих ринків 10,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізич-них осіб-підприємців) за січень–березень 2014р. становив 250,3 млн.грн. і порівняно з січнем–березнем попереднього року залишився майже без змін (збільшення становило 0,1%).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень–березень 2014р. становив 3555,1 млн.грн., що в порівнянних цінах на 3,1% більше обсягу січня–березня 2013р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін на споживчому ринку області у січні–березні 2014р. становив 103,3% (у січні–березні 2013р. – 99,9%).
За січень–березень поточного року індекс споживчих цін на продук-ти харчування та безалкогольні напої склав 104,6%. Найбільше (на 27,1%) подорожчали фрукти. На 18,2% зросли в ціні овочі, на 15,6% – цукор, на 13,1% – рис, на 6,0% – продукти переробки зернових, на 4,7% – риба та продукти з риби, на 4,3% – шоколад, на 4,0% – сметана, на 3,9% – масло вершкове, на 3,8% – сир і м’який сир (творог), на 3,5% – кисломолочна продукція, на 3,2% – маргарин, на 2,5% – сіль, на 2,1% – молоко, на 1,9% – макаронні вироби, на 1,5% – птиця, на 1,4% – ковбаси та субпродукти м’ясні, на 1,3% – кондитерські вироби з цукру, на 1,1% – чай, на 1,0% – кондитерські вироби з борошна, на 0,9% – хліб, на 0,5% – яловичина, їстівні тваринні жири, на 0,2% – олія соняшникова, морозиво. Водночас на 10,5–1,0% знизились ціни на яйця, свинину, джеми, повидло, мед, консервовані та перероблені види м’яса та продукти з них.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,7%, у тому числі на тютюнові вироби – на 4,0%, на алкогольні напої – на 0,3%.
Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому становив 100,2% за рахунок зростання цін на товари, послуги з утримання та ремонту житла (на 2,0%). Стабільними залишилися квартирна плата, ціни (тарифи) на електроенергію, природний газ, холодну воду, каналізацію, гарячу воду та опалення.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,4%, при цьому фармацев-тична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 6,9%, послуги лікарень – на 5,3%, амбулаторні послуги – на 0,3%.
Ціни на транспорт зросли на 8,8% насамперед за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 16,6%).
Індекс споживчих цін на відпочинок і культуру склав 103,5% за рахунок зростання цін на туристичні послуги (на 22,2%).
Освіта подорожчала на 0,8% за рахунок зростання цін на послуги закладів дошкільної та початкової освіти (на 3,9%).
На 2,5–0,3% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів, різні товари та послуги, зв’язок.
Крім того, на 0,2% подешевшали одяг і взуття.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівни-ків підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–лютому 2014р. становила 3277 грн., що у 2,7 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2013р. розмір середньої заробітної плати збіль-шився на 5,7%.
До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність і добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 22,1% і 69,3% відповідно.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників, зайнятих у сфері поштової та кур’єрської діяльності, наданні інших видів послуг, тимчасового розміщування й організації харчування, сільського господарства, здійснення операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі, а також підприємств з виробництва електричного устатковання і не перевищив 61,4% від середнього по області.
Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 103,7%, а в лютому 2014р. по відношенню до попереднього місяця – 98,0%.
Упродовж січня–лютого 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 9,6%, або на 4,2 млн.грн., і на 1 березня 2014р. становила 48,4 млн.грн., що дорівнювало 3,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.
Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2014р. зменшилася на 1,7% (на 0,4 млн.грн.) і на 1 березня 2014р. становила 25,9 млн.грн., або 53,6% загальної суми боргу.
Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 1,3 млн.грн. по кожному виду діяльності), будів-ництві (на 0,8 млн.грн.), в промисловості – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 1,8 млн.грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 1,4 млн.грн.). Водночас значне збіль-шення заборгованості спостерігалося на підприємствах сільського госпо-дарства (на 2,1 млн.грн.), машинобудування (на 3,6 млн.грн.).
Серед регіонів області найвагоміше зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Луганськ (на 4,2 млн.грн.), м.Стаханов (на 1,7 млн.грн.). Разом з тим збільшення заборгованості відбулося на підприємствах м.Первомайськ (на 1,4 млн.грн.), м.Лисичанськ (на 1,2 млн.грн.), м.Алчевськ та Марківського району (на 0,7 млн.грн. по кожному регіону).
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчас-но не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2014р. становила 7,8 тис. осіб, або 1,6% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3305 грн., що на 1,2% більше від середнього розміру заробітної плати за лютий 2014р.
У січні–лютому 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 7,5 тис. сімей, що становило 180,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 7,0 тис., у сіль-ській місцевості – 0,5 тис. сімей.
Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2014р. стано-вила 1365,8 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 1307,5 тис.грн., у сіль-ській місцевості – 58,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у лютому 2014р. становив 162,3 грн., що менше на 13,1%, ніж у відповідному періоді минулого року.
Крім того, у січні–лютому 2014р. 331 сім’ї (32,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 287,7 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 159,3 тис.грн., у сільській місцевості – 128,4 тис.грн. Середній розмір призначеної у лютому 2014р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 859,4 грн.
У січні–лютому 2014р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 382,0 млн.грн. (82,3%) нарахованих за цей період сум.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2014р. становила 1138,4 млн.грн., середній термін заборго-ваності населення за житлово-комунальні послуги склав 4,9 місяця.
У лютому 2014р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 37,8% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 33,2%, газопостачання – 30,4%, централізоване водопостачання та водовідве-дення – 24,8%, вивезення побутових відходів – 23,5%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 2013р. становила 1078,0 тис. осіб, з яких 1011,7 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (66,3 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали, як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 59,4%, а в працездатному віці – 66,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 6,2%, а працездатного віку – 6,7%.
За даними державної служби зайнятості на кінець березня 2014р. кількість зареєстрованих безробітних становила 21,9 тис. осіб, що на 6,1% менше, ніж у лютому 2014р. Допомогу по безробіттю отримували 75,5% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з лютим 2014р. зменшився на 0,1 відсоткового пункта і на кінець березня 2014р. становив 1,6% населення працездатного віку. Рівень безробіття у міських поселеннях залишився без змін і становив 1,4%, у сільській місце-вості цей показник зменшився на 0,6 відсоткового пункта і становив 2,6%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2014р. порівняно з лютим збільшилася на 9,9% (на 0,2 тис.) і на кінець місяця становила 2,5 тис.
Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2014р. зменшилося на 1 особу і становило 9 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганську до 72 осіб у Попаснянському районі.
На кінець березня 2014р. найбільша потреба підприємств була у робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (25,1% від загальної кількості заявлених вакансій вільних робочих місць), кваліфікованих робітниках з інструментом (21,1%), працівниках найпро-стіших професій, включаючи осіб без професії (16,3%), професіоналах (14,0%), а найменша – у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (0,9%).
За професійними групами за вказаний період спостерігалося коливання навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) від 5 до 23 осіб.
За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2014р. було працевлаштовано 5,7 тис. осіб, або 17,3% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у березні – 2,9 тис. осіб.
Серед працевлаштованих осіб у березні поточного року жінки становили 26,3%, молодь у віці до 35 років – 43,3%.
Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим 2014р. збільши-лася на 4,6 відсоткового пункта і в березні поточного року становила 10,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж березня 2014р., становила 17,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1228,7 грн., що дорівнює 100,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація

На 1 березня 2014р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2236,5 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2014р. чисельність населення області зменшилася на 2971 особу, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 8,2 особи. Природне скорочення населення становило 3164 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 193 особи.
Природне скорочення населення у січні–лютому 2014р. спостеріга-лося в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–лютим 2013р. воно збільшилося на 198 осіб (на 6,7%). Інтенсивність природного скорочення в розрахунку на 1000 наявного населення збільшилася з 8,1‰ до 8,7‰.
Найнижчий рівень цього показника був у Краснодонському районі (3,2 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Кіровській міськраді (17,9‰).
У січні–лютому 2014р. порівняно з січнем–лютим 2013р. у розрахун-ку на 1000 наявного населення показник народжуваності збільшився з 8,9 до 9,5 народжених, рівень смертності – з 17,0 до 18,2 померлих.
Міграційний приріст населення зменшився з 469 осіб у січні–лютому 2013р. до 193 осіб у січні–лютому 2014р. Порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшилося число вибулих за межі області (з 1112 до 1193 осіб), кількість прибулих в область зменшилася (з 1581 до 1386 осіб).
Міграційний приріст відбувся у міських поселеннях, тоді як у сільській місцевості зафіксовано міграційне скорочення.
Міграційний приріст населення упродовж січня–лютого 2014р. за-фіксовано у 20 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного при-росту був у Станично-Луганському районі (11,4‰). Поряд із цим у 12 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і най-більш інтенсивним воно було у Старобільському районі (7,0‰).

Лісомисливське господарство

Веденням лісогосподарської діяльності в області у 2013р. займалися 12 підприємств. Ними вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 100,7 млн.грн., що на 1,8% більше, ніж у 2012р. Протягом року заготовлено ліквідної деревини 184,4 тис.м3, з неї від рубок головного користування – 22,5 тис.м3 (12,2% від загального обсягу). Із загальної кількості заготовленої деревини лісоматеріали круглі склали 25,2 тис.м3, дров’яна деревина для технологічних потреб – 62,8 тис.м3, дрова для опалення – 95,0 тис.м3. Поліпшенню продуктивності породного складу лісів, ефективному використанню їх деревних ресурсів, а також збереженню екологічних властивостей сприяли рубки лісу. Фактичні рубки лісу були проведені на площі 15189 га, що на 4,8% менше, ніж у 2012р., з них рубки головного користування – 124 га (0,8% від усіх рубок), площа рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства – 15031 га (98,9%).

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Луганської області, протягом січня–березня 2014р. обліковано 11,2 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 11,0 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 0,1 тис. – органами прокуратури, 77 правопорушень – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 30 – органами безпеки.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,1% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 56,7% становили злочини проти власності, 11,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,8% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,4% – злочини проти громадської безпеки, 2,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,0% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини у сфері господарської діяльності.
Протягом січня–березня 2014р. обліковано 38 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 64 умисні тяжкі тілесні ушкодження та 4 зґвалтування і замахи на зґвалтування.
Кількість випадків крадіжок становила 4794, шахрайств – 886, грабежів – 295, розбоїв – 55 та хабарництва – 63.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 20 осіб, які скоїли злочин у складі 6 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2014р. стано-вила 8,0 тис. осіб, із числа яких 3,6 тис. – жінки, 0,7 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 86 осіб – неповнолітні та 45 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (56,6%) від крадіжок та грабежів – відповідно 4254 та 289 осіб, серед яких 45,3% – жінки (2060 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 171 особа, з яких 36 осіб (21,1%) – загинули. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 121 особа, із числа яких 11,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 42,1% було вбито.
Серед виявлених осіб (2,1 тис.), які вчинили злочини, 50,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав не зняту або не погашену судимість, 6,9% вчинили злочин у групі, 20,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,7% – жінки, 2,7% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,9%, безробітних – 2,1%.


Перший заступник начальника
Головного управління В.О. Іванов
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]