Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 22.06.2009 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛУГАНСЬКА ФІРМА «ЛУТРИ“ повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

   / 17:43 22.06.09  

ШАНОВНИЙ АКЦIОНЕР!

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГАНСЬКА ФIРМА "ЛУТРИ”

(код ЕДРПРУ 03332560) повiдомляе про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ “Луганська фiрма "ЛУТРИ”, якi вiдбудуться “07” серпня 2009 року о 15.00 годинi, в актовому залi Луганського коледжу технологiй та дизайну (2 поверх) за адресою: м.Луганськ, вул. 30 -рiччя Перемоги, 41.
Реестрацiя акцiонерiв та iх представникiв вiдбудеться з 13-00 до 14-45 в день проведення зборiв за мiсцем iх проведення.
Для реестрацii акцiонери повиннi мати при собi паспорт (документ, який посвiдчуе особу), пред-ставники акцiонерiв – паспорт i доручення, оформлене вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi товариства за 2008 рiк та основнi напрямки фiнансово-господарськоi дiяльностi у 2009 р. (доповiдач- голова правлiння Шостак М.В.).
2. Затвердження звiту Наглядовоi ради про роботу за 2008 рiк (доповiдач – голова наглядовоi ради Ма-тяш А.В.).
3. Затвердження рiчного звiту та висновкiв ревiзiйноi комiсii про роботу за 2008 рiк (доповiдач -голова ревiзiйноi комiсii Бронiна Н.I.).
4. Затвердження балансу товариства за 2008 рiк (доповiдач - головний бухгалтер Евтушенко Л.В.).До скликання зборiв акцiонери мають можливiсть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-ком денним зборiв (щочетверга, 10:00-12:00 за мiсцем знаходження товариства).
Довiдки за телефоном: 41-84-52
Правлiння.
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]