Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 18.04.2011 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Публічне акціонерне товариство «Луганська фірма «Лутри»

   / 23:31 18.04.11  

Публічне акціонерне товариство "Луганська фірма «Лутри»
(91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, код ЄДРПОУ 03332560)

повідомляє, що до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2011 року о 15.00 годині, в Луганському коледжу технологiй та дизайну за адресою: м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 41, актовий зал (2 поверх), кімната № 21, додані наступні питання:

7. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "Луганська фірма «Лутри».
8. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ "Луганська фірма «Лутри».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "Луганська фірма «Лутри».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Луганська фірма «Лутри».
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ "Луганська фірма «Лутри».
12. Про депреміювання членів правління за підсумками роботи у 2010 році.
13. Довибори членів правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися «29» квітня 2011 року з 12–00 до 14–30 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «22» квітня 2011 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам — паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Телефон для довідок (0642) 35–71–65

До скликання зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів (в робочі дні: щовівторка та четверга з 10:00 до 12:00 за місцем знаходження товариства: м.Луганськ, вул. Возрожденія, 11Р ( кімната № 24), а також у день проведення зборів за місцем їх проведення з 12:00 до 14:30. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер, Євтушенко Л.В., тел. (0642) 35–71–90.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПАТ "Луганська фірма «Лутри» вносяться за місцезнаходженням товариства за адресою: 91042, вул. Возрожденія, 11-Р, м. Луганськ, Україна, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Довідки за телефоном: (0642) 35–71–65.
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]

Житель г. Луганска сбывал коньячную продукцию

   / 11:16 18.04.11  

Житель г. Луганска сбывал коньячную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья граждан.

В отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске поступила информация о том, что одним из жителей города Луганска, посягая на порядок, введенный с целью защиты экономических интересов государства в сфере порядка производства и оборота подакцизных товаров, умышленно, из корыстных побуждений осуществляется реализация поддельной коньячной продукции.
Так доследственной проверкой установлено, что на протяжении 2010 – 2011 годов последний осуществлял незаконный сбыт алкогольной продукции (коньяк «Жан – Жак», «Гринвич», «Ай – Петри», «Коктебель», «Борисфен», «Георгиевский») жителям Луганска, которая согласно заключению судебно – медицинской комиссии Луганского бюро судебно – медицинских экспертиз, изготовлена из недоброкачественной продукции, что представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.
Непосредственно при реализации сотрудниками налоговой милиции изъято 152 бутылки незаконно изготовленной алкогольной продукции, которая обклеена марками акцизного сбора нового образца с признаками подделки на суму 5100 грн.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление нелегального производства опасной продукции, иных мест реализации и причастных лиц к незаконному обороту алкогольных напитков.


Пресс-служба
налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске
 
 [ подробнее... ] posted by: al keywords: коньяк луганск гринвич коктебель борисфен георгиевский // [ ]